рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Расчет стекловаренного цеха

Расчет стекловаренного цеха

Міністерство освіти і науки України

Український державний хіміко – технологічний

Університет

Кафедра хімічної технології

кераміки та скла

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Тема: Проект цеху пляшкового коричневого

скла для сувенірної продукції

Виконав: студент групи 4-ТС-73 Огурцов Максим

В’ячеславович

Перевірив: доцент каф. ХТКС Максимович Світлана

Іллівна

Дніпропетровськ

2003 р.

Реферат

Аркушів 57 Таблиць 52 Рисунків 13

Курсова робота містить 7 розділів. У вступі розглянуто положення скляної

тари на споживчому ринку, її переваги та недоліки. Розділ 1 містить

характеристику та асортимент продукції стандарти на продукцію. В розділі

2 розглянуто сировинну базу підприємства, основні природні та штучні

джерела отримання необхідних оксидів, наведені вимоги стандартів. Третій

розділ присвячений опису технологічної схеми виробництва пляшок,

підготовка сировини, її обробка, виготовлення шихти, вимоги до неї. У

розділі 3 наведено технологічну схему виробництва пляшок. В розділі 4

детально розглянута технологія виготовлення склотари, а саме: процеси та

стадії підготовки та обробки сировини, скловаріння, виробки скломаси,

формування та відпалу виробів визначено необхідне для цього технологічне

устаткування: - обладнання для обробки сировини, завантажувачі шихти,

скловарна піч , живильники, склоформуючі машини, печі відпалу, а також

контроль якості та пакування виробів. Розрахунок матеріального балансу

міститься у розділі 5. Розділ 6 містить інформацію про контроль якості

продукції. У 7 розділі наведено вибір, розрахунки та технічна

характеристика устаткування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СКЛО, ТАРА, ПЛЯШКИ, СИРОВИНА, ПІСОК, КАОЛІН, КРЕЙДА,

ДОЛОМІТ, СОДА, СУЛЬФАТ НАТРІЮ, ШИХТА, ПІЧ, ВАРІННЯ, СКЛОМАСА, ФОРМУВАННЯ,

ВИРОБИ, ВІДПАЛ, ЯКІСТЬ, СКЛАД, ГРЕЙФЕРНИЙ КРАН, БУНКЕР, СТРІЧКОВИЙ

КОНВЕЄР, ЕЛЕВАТОР, ЩОКОВА ДРОБАРКА, МОЛОТКОВА ДРОБАРКА.

Зміст

Вступ 8

1.Асортимент та характеристика виробів. Вимоги стандарту

9

2.Характеристика сировини

11

2.1. Сировинні матеріали для введення SiO2

12

2.2. Сировинні матеріали для введення Al2O3

12

2.3. Сировинні матеріали для ведення оксидів лужноземельних металів

13

2.4. Сировинні матеріали для ведення оксидів лужних металів

14

2.5. Склобій

14

3. Технологічна схема виробництва

15

4. Опис технологічного та фізико – хімічних основ процесу

16

4.1. Складування та зберігання сировини

16

4.2. Оброблення сировинних матеріалів

16

4.2.1. Лінія підготовки піску

17

4.2.2. Лінія підготовки доломіту

17

4.2.3. Лінія підготовки соди та сульфату натрію

18

4.2.4. Лінія підготовки склобою

18

4.2.5. Підготовка інших матеріалів

18

4.3. Дозування компонентів та змішування шихти

18

4.4. Завантаження шихти та склобою у скловарну піч

19

4.5. Варіння скломаси

19

4.6. Підготовка скломаси до формування

22

4.7. Формування скловиробів

23

4.8. Відпал виробів

24

4.9. Нанесення захисного покриття

25

4.10. Контроль якості виробів

26

4.11. Пакування готових виробів

26

4.12. Внутрішньозаводське транспортування готових виробів

27

4.13. Складування готових виробів

27

5. Матеріальний баланс виробництва

27

5.1. Розрахунок виробничої програми

27

5.2. Визначення загальних технологічних показників цеху, що

проектується 27

5.3. Розрахунок шихти

30

5.3.1. Розрахунок необхідної кількості соди та сульфату натрію

31

5.3.2. Розрахунок необхідної кількості вугілля

31

5.3.3. Розрахунок вигоряння шихти

32

6. Контролювання якості виробів

34

7. Вибір, розрахунок, технічна характеристика устаткування

35

7.1. Розрахунок складу сировини

35

7.2. Розрахунок грейферного крану

35

7.3. Лінія піску

36

7.3.1. Розрахунок бункеру

36

7.3.2. Вибір лоткового живильника

37

7.3.3. Розрахунок стрічкового конвеєру

37

7.3.4. Розрахунок сушильного барабану

39

7.3.5. Вибір стрічкового конвеєру

40

7.3.6. Вибір сита

40

7.3.7. Розрахунок елеватора

41

7.3.8. Вибір стрічкового конвеєру

42

7.3.9. Вибір електромагнітного сепаратора

42

7.3.10. Розрахунок бункера вагової лінії

42

7.3.11. Вибір лоткового живильника

42

7.3.12. Вибір змішувача шихти

42

7.3.13. Вибір автоматичних терезів

43

7.4. Лінія каоліну

43

7.4.1. Розрахунок бункеру

43

7.4.2. Вибір лоткового живильника

43

7.4.3. Вибір стрічкового конвеєру

42

7.4.4. Вибір елеватора

44

7.4.5. Вибір сита

44

7.4.6. Розрахунок бункера вагової лінії

44

7.4.7. Вибір лоткового живильника

44

7.4.8. Вибір автоматичних терезів

44

7.5. Лінія доломіту

45

7.5.1. Вибір бункеру

45 7.5.2. Вибір лоткового живильника

45 7.5.3. Розрахунок щокової дробарки

45

7.5.4. Вибір стрічкового конвеєру

46

7.5.5. Вибір елеватора

46

7.5.6. Вибір сушильного барабану

46

7.5.7. Вибір стрічкового конвеєру

46

7.5.8. Розрахунок молоткової дробарки

47

7.5.9. Вибір стрічкового конвеєру

47

7.5.10. Вибір сита

47

7.5.11. Вибір елеватора

47

7.5.12. Вибір електромагнітного сепаратора

48

7.5.13.Розрахунок бункера вагової лінії

48

7.5.14. Вибір лоткового живильника

48

7.5.15. Вибір автоматичних терезів

48

7.6. Лінія соди

48

7.6.1. Вибір бункеру

48

7.6.2. Вибір лоткового живильника

49

7.6.3. Вибір стрічкового конвеєру

49

7.6.4. Вибір елеватора

49

7.6.5. Вибір сита

49

7.6.6. Вибір дробарки

49

7.6.7. Розрахунок бункера вагової лінії

50

7.6.8. Вибір лоткового живильника

50

7.6.9. Вибір автоматичних терезів

50

7.7. Лінія сульфату натрію

50

7.7.1. Розрахунок бункеру зберігання

50

7.7.2. Вибір лоткового живильника

50

7.7.3. Вибір стрічкового конвеєру

51

7.7.4. Вибір елеватора

51

7.7.5. Вибір сита

51

7.7.6. Вибір дробарки

51

7.7.7. Розрахунок бункера вагової лінії

5

7.7.8. Вибір лоткового живильника

52

7.7.9. Вибір автоматичних терезів

52

7.8. Лінія крейди

52

7.8.1. Розрахунок бункеру зберігання

52

7.8.2. Вибір лоткового живильника

52

7.8.3. Вибір стрічкового конвеєру

52

7.8.4. Вибір елеватора

53

7.8.5. Вибір сита

53

7.8.6. Розрахунок бункера вагової лінії

53

7.8.7. Вибір лоткового живильника

53

7.8.8. Вибір автоматичних терезів

53

7.9. Лінія вугілля

54

7.9.1. Розрахунок бункеру зберігання

54

7.9.2. Вибір лоткового живильника

54

7.9.3. Вибір стрічкового конвеєру

54

7.9.4. Вибір сита

54

7.9.5. вибір елеватора

54

7.9.6. Розрахунок бункера вагової лінії

54

7.9.7. Вибір лоткового живильника

55

7.9.8. Вибір автоматичних терезів

55

7.10.Лінія склобою

55

7.10.1. Розрахунок бункерів зберігання

55

7.10.2. Вибір лоткового живильника

55

7.10.3. Вибір щокової дробарки

55

7.10.4. Вибір стрічкового конвеєру

56

7.10.5. Вибір елеватора

56

7.10.6. Вибір електромагнітного сепаратора

56

7.10.7. Розрахунок бункера вагової лінії

56

7.10.8. Вибір лоткового живильника

56

7.10.9. Вибір мірного бункеру

56

Література

ВСТУП

„Склом називають всі аморфні тіла, одержані шляхом переохолодження

розплаву, незалежно від їх хімічного складу і температурної ділянки

твердіння. Внаслідок поступового підвищення в‘язкості вони набувають

властивості твердих тіл, при цьому процес переходу з рідкого становища у

склоподібне повинен бути зворотнім.”

Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість.

Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має

властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скло широко

використовують майже у всіх галузях техніки, медицині, у наукових

дослідженнях , та у побуті.

Скло отримують шляхом термічної обробки шихти, яка є сумішшю природних

або штучних сировинних матеріалів. Шихту завантажують у піч, і при

визначеній температурі та витримці, отримують розплав – скломасу. При

охолодженні скломаси в‘язкість її зростає, що надає можливість формувати

вироби шляхом видування, прокатки, витягування, пресування чи

пресовидування.

В залежності від практичного використання скляних виробів змінюється

хімічний склад скла, форма, розміри, та спосіб їх виготовлення.

Сучасна скляна промисловість виготовляє найрізноманітніші вироби –

промислове та побутове листове скло, скляні труби і ізолятори, медичне та

парфумерне скло, тарне та сортове скло, піноскло, скловолокно, ситали та

інше.

Тарне скло займає досить велику частку від загального об‘єму продукції,

що виготовляють скляні заводи. Це відбувається тому, що тарне скло

використовується для фасування зберігання та транспортування різноманітних

рідких пастоподібних та твердих продуктів.

Перевагами скляної тари, що обумовлюють широке її використання у

різноманітних галузях промисловості та в побуті є: гігієнічність,

прозорість, можливість виготовлення тари різноманітних розмірів та форми,

можливість герметичного закривання та багаторазового використання, доступна

ціна.

Скло не виділяє шкідливих речовин, не має запаху, забезпечує тривале

зберігання продуктів, добре миється та дезінфікується, легко утилізується,

має добрі декоративні можливості. Крім того, скляна промисловість

забезпечена найбагатшими сировинними ресурсами.

1. Асортимент та характеристика виробів

Скляну тару класифікують:

по розміру шийки;

по кольору скла;

по типу шийки;

по призначенню.

По розміру шийки розрізняють вироби з вузькою шийкою ( внутрішній

діаметр горличка менше ніж 30 мм ) і вироби з широкою шийкою ( внутрішній

діаметр горличка більше ніж 30 мм).

Тара з вузькою шийкою використовується, як правило для розливу,

зберігання і транспортування вин (в тому числі й шампанських), лікеро –

горілчаної продукції, пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод, соків.

Виготовляють вироби з вузькою шийкою місткістю від 50 до 1000 мл. В разі

виникнення потреби можливе виготовлення тари з вузькою шийкою іншої

місткості, ніж вказані. Для виготовлення використовують безкольорове,

напівбіле, темно – зелене, і жовтогаряче скло. В пляшках виготовлених з

безкольорового скла припускається слабкі кольорові відтінки: зеленуватий,

блакитний, жовтуватий та сіруватий. В пляшках виготовлених з напівбілого

скла припускаються зелені, блакитні і жовтуваті відтінки. Тара з широкою

шийкою використовується для розфасовування, зберігання та транспортування

рідких, пастоподібних та твердих речовин. Широко використовується у

харчовій та хімічній промисловості. Виготовляють вироби з широкою шийкою

місткістю 500,700,1000,1500,2000,3000,5000 мл, а також місткістю 10, 15, 20

літрів. Для виготування тари з широкою шийкою використовують безкольорове

та напівбіле скло.

Пляшка – це споживча тара, найчастіше - циліндричної форми, з

плескуватим або увігнутим дном, зі звуженою шийкою, діаметр якої значно

менше ніж діаметр корпуса

Пляшки для харчових продуктів виготовляють великими партіями, якщо

виготовляються стандартні серійні вироби. Найчастіше вони є багато

обертовими, тобто, багато разів проходять цикл використання: розфасовка,

зберігання продукту, продаж продукту, повернення тари на повторне

використання. Цей цикл проходить між підприємствами харчової промисловості

та торговими організаціями. Скляні пляшки призначені для харчових рідких

продуктів відповідають ДСТу 10117-91

Таблиця 1.1 – типи, основні параметри і розміри скляних пляшок для

харчових рідин [1]

|тип пляшки |колір скла пляшки |номінальна |тип вінчику |

| | |місткість, см3 |горловини |

|І |Зелений, коричневий напівбілий,|700, 200 |К |

| |безкольоровий | | |

|ІІ |Зелений, безкольоровий |740, 400 |Ш або КПШ |

|ІІІ |Безкольоровий |500, |К |

| | |200, |К |

| | |100 |А або В1 |

|ІV |Безкольоровий, напівбілий |500, 250 |К |

|V |Безкольоровий |330 |КП |

|VI |Коричневий |700 |В |

|VII |Безкольоровий, напівбілий, |775 |КП або В |

| |зелений | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.